Takpapp

Vi säljer Icopals takpapp. Icopal takpapp är ett modernt yttertak som skyddar byggnaden från väder och vind i många år. Med sin skifferbelagda yta passar takmaterialet in utseendemässigt i de flesta miljöer och byggnadsstilar och kan användas på nästan alla tak*. Takpappen ger stora arkitektoniska möjligheter tack vare sin smidighet och är också ett bra alternativ på takkonstruktioner som inte klarar att bära tegel- eller betongpannor. Icopals kallklistrade takpapp har starka och säkra klisterkanter, vilket innebär snabb och enkel montering utan svetsning för både byggare och gör-det-självare. TopSafe används på underlagstäckt träpanel (här rekommenderas Micoral YAM 2000 enligt AMA Hus) eller ovanpå gammal takpapp.


*Kravet är att taket inte har för låg lutning eller försvårande detaljer som rörgenomföringar, kupoler, etc.
För sådana tak rekommenderar vi att en auktoriserad takentreprenör gör jobbet med en svetsbar produkt.