Decra Elegance Gavelavslutning

399 kr

För gavel utan vindskiva och vid renovering av befintliga tak av korrugerad plåt och sinusformat eternittak. . 

Täcker 3 pannrader (1100mm)