X-koppling Handräcke Gångbrygga74 kr

59 kr

Koppling mellan vertikalt L-rör och nedre räckesföljare

för handräcke gångbrygga. Åtgång 1 st/L-rör.