Underbleck69 kr

Underbleck monteras i utrfrästa spår i fönsterkarmarna för att förhindra fukt, vatten och snö från att tränga in bakom fasadbeklädnaden. 


b anger bredd

Spikhål c/c 100mm